AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký
Trang cá nhân
* StartLove  (Member) [Off]

ID: 1773
Tài khoản: startlove
Ngày đăng ký: 2016-11-10 09:08:37
Đăng nhập lần cuối: 2017-01-18 21:23:41 
Tên: thiện
Họ: nguyen
E-mail: nmthien1102@gmail.com
Tường Nhà
* Gà Con  (Admin) [Off]
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ startlove:

{{delete_data_by_id(cat.id,idc)}} Code trên sao ko chạy chỉ,trc dùng như vậy có chạy mà ~~' sửa mỗi mấy cái nhưng ko động đến đoạn này lại lỗi. Có id và ke

cat phải là key.
và ko có idc
* Vinh98  (Member) [Off]
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ startlove:

update thời gian vào luôn thông tin acc

hỏi fb.com/4 xem . nó có cả triệu mem ý
* Zeus  (Smod) [Off]
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ startlove:

vâng =)

tưởng đệ đệ bỏ wap rồi
* Xt2  (Member) [Off]
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ startlove:

Blog123.wap4.co Được không m.n =))

ngon
* ChiDat  (Member) [Off]
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ startlove:

Blog123.wap4.co Được không m.n =))

chủ wap gocfriend đó hả