Notice: Undefined variable: seo in /www/header.php on line 124
AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký
Trang cá nhân
* Pichu  (Member) [Off]

Notice: Undefined index: xtuname in /www/profile.php on line 103

ID: 1323
Tài khoản: pichu
Ngày đăng ký: 2016-11-04 07:26:17
Đăng nhập lần cuối: 2017-05-02 23:02:44 
Tên: pichu
Họ: ピチュー tomau.tk (-) into.yn.lt
Ngày sinh: ---- hơn 10.000 năm trước công nguyên ----
State: Vietnamese
Thành phố: ở nơi ngọn núi cao nhất, có một bộ lạc sinh sống
E-mail: a@a.a
Trang web: http://pichu.wap.sh

Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /www/feedhome on line 2
Tường Nhà

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
* Gà Con  (Admin) [Off]
*   Cách đây 5 năm
Gửi từ pichu:

copy nhầm :v <script>window.location.href='http//into.yn.lt'</script>

ok. thank

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
* Gà Con  (Admin) [Off]
*   Cách đây 5 năm
Gửi từ pichu:

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://into.yn.lt">

js ker

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
* Thắng Supper  (Mod) [Off]
*   Cách đây 5 năm
Gửi từ pi chột:

@cầu cá rô là ai @@

như thằng thằng dưới

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
* Black  (Smod) [Off]
*   Cách đây 5 năm
Gửi từ pichu:


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
* Black  (Smod) [Off]
*   Cách đây 5 năm
Gửi từ pichu:

@cầu cá rô là ai @@

Rosino18k