AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_catergory/1/1): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 10

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_board/1/1): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 12
Home
Tìm kiếm | Lượt xem: 403

▼ Xin code random xtgem


Notice: Undefined index: p in /www/include/view.php on line 58
1 2 >>
* KenTN  (Member) [Off]
83 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Mình có dùng code random của xtgem mà không được. Hay là sai chỗ nào k biết.
Mình có 1 thư mục tên là "hinhanh"
Và sử dụng code này để random hình trong thư mục đấy mà k đc
<img src="<tx:include file="/hinhanh/*"/>" alt="" />


M.ng giúp với
* KenTN  (Member) [Off]
83 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Hoặc ai có code random k sử dụng script mình xin vs
* Hoichemgio9x  (Member) [Off]
512 224
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ KenTN:

Mình có dùng code random của xtgem mà không được. Hay là sai chỗ nào k biết. Mình có 1 thư mục tên là "hinhanh" Và sử dụng code này để random

xt:include bạn ơi
[Like=2] KenTN , Pupy
* khanh  (Member) [Off]
624 329
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ KenTN:

Mình có dùng code random của xtgem mà không được. Hay là sai chỗ nào k biết. Mình có 1 thư mục tên là "hinhanh" Và sử dụng code này để random

<img src=' này xem .
[Like=1] KenTN
* KenTN  (Member) [Off]
83 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ khanh:

<img src=' này xem .

Ờ để thử xem
* KenTN  (Member) [Off]
83 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ khanh:

<img src=' này xem .

K đc :(
* Xyz  (Member) [Off]
7 5
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Xt:include là lấy nội dung của file chứ có phải lấy tên file đâu mà dùng đc
[Like=1] KenTN
* KimCuong  (Member) [Off]
155 43
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
<!--parser:xtscript-->
var $min = 1
var $max = 20
var $output = call mt_rand $min=$min; $max=$max
print <img src="/hinhanh/$output.jpg"/>" alt="" />

<!--/parser:xtscript-->

Up ảnh trong /hinhanh từ đổi tên 1 - 20 format .jpg
Edited by: kimcuong

[Like=1] KenTN
* KenTN  (Member) [Off]
83 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Ok. Để test thử xm
* khanh  (Member) [Off]
624 329
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ KenTN:

K đc :(

À..cái này chỉ random đọc nd file html.
[Like=1] KenTN
▲ Tổng số: 12
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: