2Hi.Biz
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
Nội quy members
Áp dụng cho tất cả memb AiChat.Wap.Sh
A. Bảo mật tài khoản.
AiChat.Wap.Sh chạy trên nền Xtgem, nên bảo mật thấp. Đề nghị toàn anh em nghiêm chỉnh chấp hành các điều sau: (Nếu không tuân thủ, coi như bạn đã hiến tài khoản, password cho hacker):
1) KHÔNG đặt password trùng với các password quan trọng nhu pass facebook, pass game, pass wap, pass mail, hay pass các forum quan trọng khác. ... (Nếu trùng hãy đỗi lại pass ngay)
2) HẠN CHẾ gửi pass qua mail AiChat. Nếu có, hãy vui lòng đỗi lại pass tài khoản đã gửi qua mail AiChat ngay sau khi giao dịch với người khác.