AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký
Home
Tìm kiếm | Lượt xem: 144

▼ Ai pro vào mod giúp em fl này vs

* MrNVST2k2  (Member) [Off]
33 9
*   Cách đây 3 năm
Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1 url chuyên mục con dạng http://domain.com/category?id=1/board?id=1
- Up bv trong thư mục _xtgem_data ,up cmm trong thư mục _xtgem_cmm ,up cmc trong thư mục _xtgem_cmc
[Like=1] Pupy
* Gà Con  (Admin) [Off]
699 364
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ MrNVST2k2:

Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1

dùng wap4 di b.
dể dang tùy ý luôn
tiaxgame.tk/
* Zeus  (Smod) [Off]
975 344
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ MrNVST2k2:

Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1

dùng fl aichat v4 đi
* Zeus  (Smod) [Off]
975 344
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ MrNVST2k2:

Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1

http://aichat.wap.sh/index?id=56222-final-version-code-filelist-tsukuyomi-da-phuong-tien
* LeYTi  (Member) [Off]
660 114
*   Cách đây 3 năm
url chuyên mục con dạng http://domain.com/category?id=1&post=1 đẹp hơn chứ nhỉ ?
▲ Tổng số: 5
- Share:
BBCode:

Link: