AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_catergory/1/1): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 10

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_board/1/1): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 12
Home
Tìm kiếm | Lượt xem: 175

▼ Ai pro vào mod giúp em fl này vs


Notice: Undefined index: p in /www/include/view.php on line 58
* MrNVST2k2  (Member) [Off]
33 9
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1 url chuyên mục con dạng http://domain.com/category?id=1/board?id=1
- Up bv trong thư mục _xtgem_data ,up cmm trong thư mục _xtgem_cmm ,up cmc trong thư mục _xtgem_cmc
[Like=1] Pupy
* Gà Con  (Admin) [Off]
699 364
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ MrNVST2k2:

Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1

dùng wap4 di b.
dể dang tùy ý luôn
tiaxgame.tk/
* Zeus  (Smod) [Off]
975 344
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ MrNVST2k2:

Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1

dùng fl aichat v4 đi
* Zeus  (Smod) [Off]
975 344
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ MrNVST2k2:

Url bài viết dạng http://domain.com/index?id=1 chuyên mục mẹ dạng http://domain.com/category?id=1

http://aichat.wap.sh/index?id=56222-final-version-code-filelist-tsukuyomi-da-phuong-tien
* LeYTi  (Member) [Off]
660 114
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
url chuyên mục con dạng http://domain.com/category?id=1&post=1 đẹp hơn chứ nhỉ ?
▲ Tổng số: 5
- Share:
BBCode:

Link: