AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_catergory/1/1): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 10

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_board/1/1): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 12
Home
Tìm kiếm | Lượt xem: 570

▼ RSS trên Xtgem


Notice: Undefined index: p in /www/include/view.php on line 58
1 2 3 >>
* Mã Đằng  (Member) [Off]
23 4
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Anh em cho hỏi, có cách nào cấp RSS trên wap xtgem không? Hình như xtgem không hỗ trợ cấp RSS nhỉ? Đang định làm một cái cho Instant Articles. :))
Edited by: mateng

[Like=1] Pupy
* JinBi  (Member) [Off]
125 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ Mã Đằng:

Anh em cho hỏi, có cách nào cấp RSS trên wap xtgem không? Hình như xtgem không hỗ trợ cấp RSS nhỉ? Đang định làm một cái cho Instant Articles. :))

Xtgem để tự kỉ
* Mã Đằng  (Member) [Off]
23 4
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ JinBi:

Xtgem để tự kỉ

Là sao bác?
* MayVaGio36  (Member) [Off]
239 52
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ Mã Đằng:

Anh em cho hỏi, có cách nào cấp RSS trên wap xtgem không? Hình như xtgem không hỗ trợ cấp RSS nhỉ? Đang định làm một cái cho Instant Articles. :))

Co ma
* Mã Đằng  (Member) [Off]
23 4
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ MayVaGio36:

Co ma

Chỉ mình dùng phát bạn.
* MayVaGio36  (Member) [Off]
239 52
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ Mã Đằng:

Anh em cho hỏi, có cách nào cấp RSS trên wap xtgem không? Hình như xtgem không hỗ trợ cấp RSS nhỉ? Đang định làm một cái cho Instant Articles. :))

Ne
Tập tin đính kèm
* MayVaGio36  (Member) [Off]
239 52
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Code
<div class="list"><xt:feed feed=" http://www.24h.com.vn/upload/rss/dienthoai.rss" number="7" template="><a href=.link.".title."/>.title.</a></div>

Edited by: mayvagio36
* Mã Đằng  (Member) [Off]
23 4
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ MayVaGio36:

Ne

Không phải bạn ơi, cái đấy là lấy về. Còn mình hỏi xuất ra cơ.
* MayVaGio36  (Member) [Off]
239 52
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ Mã Đằng:

Không phải bạn ơi, cái đấy là lấy về. Còn mình hỏi xuất ra cơ.

Khong co roi
* JinBi  (Member) [Off]
125 60
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ MayVaGio36:

Khong co roi

* đọc kĩ top rồi mới trả lời đỡ mất công
▲ Tổng số: 23
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link: